Gạch block tường đôi

  • Loại gạch: gạch block tường đôi 
  • kích thước: 19x19x39
Danh mục: