Gạch đờ mi

  • Loại gạch: gạch đờ mi
  • Kích thước: 9x19x19
Danh mục: