Gạch đờ mi tường đôi

  • Loại gạch: gạch đờ mi
  • Kích thước: 19x19x19
Danh mục: