Gạch chữ I (10 phân)

  • Loại: Gạch chữ I (10 phân)
  • Kích thước: 166 x 198 x 100 (mm)
  • Định mức: 30 viên/m2
Danh mục: