Gạch con sâu

  • Loại 1: Dài 22.5 cm, Rộng 11.5
  • Loại 2 : Dài 23 cm, Rộng 11.5.
  • Độ dầy gạch có 2 kích thước chính là dầy 6cm, và dầy 8cm. 
  • Với kích thước như trên trọng lượng mỗi viên gạch con sâu khoảng 3.1kg.