Gạch chữ nhật da bưởi

Loại gạch: gạch chữ nhật da bưởi

Kích thước: 100x200x60mm

Danh mục: