Gạch lục giác

  • Kích thước: 210x245xx50mm
  • Màu sắc: có 5 màu
  • Trọng lượng (kg): 4
  • Định mức (số viên/m2): 26
  • Mác gạch (độ chịu lực): M350 – M600
Danh mục: